Sterk met een vitaal netwerk

Sterk met een vitaal netwerk


Auteur:Maria Scheffers

  • Nederlands
  • 237 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2010
  • Samenvatting

    Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben professionals in de hulp- en dienstverlening de taak gekregen om clienten te begeleiden naar eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Daarbij is werken vanuit empowerment en de sociaal netwerkmethodiek essentieel.Sterk met een vitaal netwerk beschrijft hoe sociale professionals deze werkwijze in hun beroepspraktijk kunnen inzetten. Nadat de auteur de Wmo heeft samengevat, beschrijft ze werken vanuit empowerment: de hulpverlener stelt zich niet op als deskundige en reikt geen oplossingen aan, maar ondersteunt de client in het vergroten van zijn zelfregie. Vervolgens komt de sociaal netwerkmethodiek aan bod, waarbij hulpverlener en client samen het netwerk van de client in kaart brengen en een traject naar een vitaal netwerk uitzetten. Steeds is er uitgebreid aandacht voor het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Tot slot wordt de werkwijze toegepast op verschillende clientprofielen.Om de theorie toe te lichten zijn er in Sterk met een vitaal netwerk veel oefeningen, voorbeelden en cases opgenomen. Het boek is geschreven voor studenten SPH, MWD en CMV en voor professionals in alle velden van de hulp- en dienstverlening.Maria Scheffers was maatschappelijk werker en is eigenaar van Scheffers coaching en training. Daarnaast is zij als supervisor en gastdocent betrokken bij de opleiding MWD van De Haagse Hogeschool.