Stemstoornissen

Auteur:Marc De Bodt

  • Nederlands
  • 487 pagina’s
  • Garant
  • 1ste Editie
  • mei 2008
  • Samenvatting

    Over het boek:Bij de behandeling van stemstoornissen is een goede samenwerking tussen logopedist en NKO-arts zeer belangrijk. Dit handboek biedt een authentieke medisch-logopedische benadering met onder meer een onderzoeksprotocol en een therapeutisch beleid, waarbij de inbreng van beide disciplines in detail wordt uitgewerkt. Diagnostische en therapeutische procedures worden kritisch benaderd vanuit de wetenschappelijke literatuur en/of de klinische expertise. Een en ander wordt geconcretiseerd aan de hand van casussen, met ruime aan-dacht voor outcome en evidente based practice.Deze publicatie wil zowel de student als de professional coachen bij hun studie en beroepsactiviteiten rond stemstoornissen. Ze biedt de clinicus een concreet referentiekader en legt de nadruk op onderzoek, therapie en beleid. Het geheel wordt ruim geillustreerd met afbeeldingen, grafieken en diagrammen.Uit de inhoud:Normale stem (Anatomie – Fysiologie – Ontwikkeling – Typering en classificatie) – Dia-gnostiek van stemstoornissen (Klinisch NKO-onderzoek – Instrumenteel onderzoek – Logopedisch onderzoek – Classificatie en prevalentie van stemstoornissen – Stemevaluatieprotocol) – Behandeling van stemstoornissen (Historische beschouwingen – Preventie – Geneesmiddelen en hun effecten op stem – Fonochirurgie – Indirecte en directe logopedische benaderingen – Specifieke therapieen – Specifieke populaties – Therapeutische software) – Kliniek van stemstoornissen (Diagnostische bevindingen – Therapeutisch beleid en casus voor alle organische en niet-organische stemstoornissen – Evidence based practice – Normtabellen voor stemmetingen per geslacht en leeftijd) – Glossarium.Over de auteur(s):Marc De Bodt, Louis Heylen en Fons Mertens zijn logopedisten, verbonden aan resp. het UZ in Antwerpen en het Revalidatiecentrum in Turnhout, met jarenlange ervaring op het domein van stemstoornissen. Jan Vanderwegen en Paul Van de Heyning zijn NKO-artsen en revalidatieartsen, verbonden aan het UZ Antwerpen, met expertise op het vlak van dia-gnostiek, beeldvorming en fonochirurgie.