Stellen en didactiek / druk 1

Stellen en didactiek / druk 1


Auteur:Henk Huizenga

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 1998
  • Samenvatting

    Stellen laat zien hoe in de basisschool goed stelonderwijs gerealiseerd kan worden, door op systematische wijze aandacht te schenken aan alle aspecten van het stelonderwijs. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: aandacht voor alle componenten van het stelonderwijs; een duidelijke instructie; realistische stelopdrachten; samenhang met andere taalactiviteiten en een systematische leerlijn. Net als in de gehele taaldidactiekreeks is gekozen voor een achttal invalshoeken; de leertaak, voorbereidende activiteiten, leerstof ordening en doelstellingen, instructie, werkvormen, zorgverbreding en differentiatie, en methoden en leergangen. Stellen geeft verder een uitwerking van een basismodel voor een les stellen en ook een overzicht van de diverse werkvormen en hulpmiddelen die bij het stelonderwijs te gebruiken zijn.