Statistiek voor Marktonderzoek

Statistiek voor Marktonderzoek


Auteur:Rein Memelink

  • Nederlands
  • 199 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Statistiek voor marktonderzoek is een uitgave voor praktisch gebruik van statistiek bij kwantitatief marktonderzoek. In Statistiek voor marktonderzoek gebruik je statistiek als instrument om kwantitatief marktonderzoek uit te voeren. Naast uitleg over statistiek krijg je veel praktische aanwijzingen en tips. Inzicht verwerven staat hoger aangeschreven dan het van buiten leren van formules en er wordt niet dieper op de materie ingegaan dan noodzakelijk is voor de beroepspraktijk en het verwerven van de competentie marktonderzoek bij een hbo-diploma.Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op het analyseren en beschrijven van steekproefgegevens. Het tweede deel behandelt het generaliseren van steekproefgegevens naar een populatie. Voor de verwerking van onderzoeksgegevens op de computer wordt SPSS gebruikt. Je kunt ook met een ander softwarepakket werken, omdat de systematiek en de uitkomsten van de opgaven hetzelfde is. Elk hoofdstuk sluit af met opgaven, waarvan de uitwerkingen en toelichtingen achter in het boek staan. Op de bijbehorende website vind je aanvullende oefenmateriaal.