Statistiek Voor De Psychologie / 3 Variantieanalyse

Statistiek Voor De Psychologie / 3 Variantieanalyse


Auteur:J.L. Ellis

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 2006
  • Samenvatting

    Statistiek is voor veel studenten psychologie een struikelblok in hun studie. Deze inleidende serie Statistiek voor de psychologie presenteert de stof daarom zo toegankelijk mogelijk: in een strakke didactische structuur, zonder een overdaad aan formules en voorzien van vele voorbeelden en opgaven. De inleidingen bereiden je voor op het doen van zelfstandig onderzoek, zoals dat nodig is voor het schreven van een scriptie of artikel. Daarnaast leer je zelfstandig wetenschappelijke artikelen en rapporten te lezen en te begrijpen. De serie beperkt zich tot het adequaat leren analyseren, interpreteren en rapporten van data, gegeven een bepaalde vraagstelling. Je wordt gestimuleerd zelf actief met de leerstof om te gaan, uitgaande van de gedachte dat zelf doen de beste manier is om je de vereiste vaardigheden eigen te maken. Daarom zijn in de boeken vele opgave opgenomen. Deel 3 behandelt de volgende onderwerpen: 1-factor-ANOVA; 2-factor ANOVA; repeated-measures-ANOVA; testtheorie.