Statistiek voor de psychologie / 2

Statistiek voor de psychologie / 2


Auteur:J. Ellis

  • Nederlands
  • 279 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2007
  • Samenvatting

    Statistiek is voor veel studenten psychologie een struikelblok in hun studie. Deze inleidende serie Statistiek voor de psychologie presenteert de stof daarom zo toegankelijk mogelijk: in een strakke didactische structuur, zonder een overdaad aan formules en voorzien van vele voorbeelden en opgaven.lt;brgt;De inleidingen bereiden je voor op het doen van zelfstandig onderzoek, zoals dat nodig is voor het schrijven van een scriptie of artikel. Daarnaast leer je zelfstandig wetenschappelijke artikelen en rapporten te lezen en te begrijpen. De serie beperkt zich tot het adequaat leren analyseren, interpreteren en rapporteren van data, gegeven een bepaalde vraagstelling. Je wordt gestimuleerd zelf actief met de leerstof om te gaan, uitgaande van de gedachte dat zelf doen de beste manier is om je vereiste vaardigheden eigen te maken. Daarom zijn in de boeken vele opgaven opgenomen.lt;brgt;Deel 2 behandelt de volgende onderwerpen:lt;brgt;- Elementair rapport van verschil in gemiddeldenlt;brgt;- Datadesignlt;brgt;- Mate van controlelt;brgt;- De hypothesenlt;brgt;- De analyseprocedurelt;brgt;- Analyse van within-subjectdesign: t-toets voor gekoppelde parenlt;brgt;- Analyse van between-subjectdesign: t-toets voor onafhankelijke steekproevenlt;brgt;- Mixed designs en hun Analyselt;brgt;- Visualiseren: De t-toets voor onafhankelijke steekproevenlt;brgt;- De intuA?tieve psycholoog en causaliteitlt;brgt;- De steekproevenverdeling van het gemiddeldelt;brgt;- De steekproevenverdeling van tlt;brgt;- Algemene toetsingstheorielt;brgt;Dr. Jules L. Ellis is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de sectie Mathematische Psychologie van het Onderwijsinstituut voor Psychologie en Cognitiewetenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.