Statistiek om mee te werken / deel opgaven en uitwerkingen

Statistiek om mee te werken / deel opgaven en uitwerkingen


Auteur:Arie Buijs

  • Nederlands
  • 304 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Statistiek om mee te werken brengt je voldoende kennis, inzicht en vaardigheden bij om zelfstandig statistische analyses te kunnen uitvoeren en resultaten van derden te kunnen beoordelen. De uitgave geeft een compleet beeld van statistische methoden en hun toepassingen. Zelfstandige bestudering van de stof is goed mogelijk. De teksten zijn helder gestructureerd met trefwoorden in de marge en een samenvatting aan het eind van elk hoofdstuk. Het verwerken van de stof wordt gestimuleerd door praktijkvoorbeelden, opgaven en de uitwerkingen. In elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het werken met Excel.Statistiek is voor veel studenten een vakgebied dat angst en ontzag inboezemt. Ondanks de vele (voor)oordelen is het beheersen van een aantal onderwerpen uit de statistiek essentieel bij tal van opleidingen. Van scheikunde tot psychologie, van economie tot biologie, van planologie tot informatica: overal wordt statistiek toegepast. Immers, veel (beleids)beslissingen worden onderbouwd met cijfermateriaal, dat correct moet worden geinterpreteerd.Statistiek om mee te werken begint met een inleiding tot de beschrijvende statistiek en behandelt Vervolgens onderwerpen als: maatstaven, kansrekening, kansvariabelen, normale verdeling, binomiale verdeling, poissonverdeling, schatten, toetsen, chi-kwadraatverdeling, verschiltoetsen, variantie-analyse, regressie en correlatie, indexcijfers, tijdreeksen. Voor wie dieper op de stof wil ingaan, zijn er plusparagrafen met extra materiaal.Voor extra studie- en lesmateriaal kunt je terecht op de bijbehorende website. Prof. dr. A. Buijs is als hoogleraar Bedrijfseconomie verbonden aan de Utrecht School of Economics van de Universiteit Utrecht. Tevens doceert hij Statistiek en Kwantitatieve Methoden aan Nyenrode Business Universiteit en is hij regelmatig gastdocent aan de Universiteit van Port Elizabeth (Zuid-Afrika).