Statistiek in business voor gevorderden EBOOK

Auteur:Rob Erven

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • februari 2014
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    In Basisboek statistiek in business is aangegeven dat statistiek wordt toegepast op diverse terreinen van zaken doen, waaronder marketing, accountancycontrole, logistiek en communicatie. In Statistiek in business voor gevorderden wordt de stof uitgebreid. Aan de orde komt theorie over schatten en toetsen over een of meer gemiddelden, een of meer standaarddeviaties, een of meer percentages en niet-parametrische toetsen.Elk hoofdstuk opent met een praktijkcasus waarop de behandelde theorie wordt toegepast. De theorie wordt steeds afgewisseld met korte opdrachten om te controleren of de stof goed is begrepen. Het boek bevat kennisopgaven, toegepaste opgaven – van makkelijk naar moeilijk – met veel praktijkvoorbeelden, een afrondende uitgebreide toegepaste opgave met een praktijkvoorbeeld, en een overzicht van gebruikte statistische technieken en formules.Op www.sibvoorgevorderden.nl staan meerkeuzevragen met antwoorden, een aantal korte instructies voor de grafische rekenmachine TI-83 en een aantal Excelinstructies. Verder is van ieder hoofdstuk een Powerpointpresentatie beschikbaar. Een SPSS-trainer helpt met het verkrijgen van vaardigheden in SPSS.