Startrekenen Vooraf

Startrekenen Vooraf


Auteur:Rieke Wynia

  • Nederlands
  • Deviant
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Voor leerlingen binnen het praktijkonderwijs, de onderbouw van het vmbo, AKA-opleidingen, niveau-1 van het mbo en VM2-trajecten biedt Uitgeverij Deviant de methode: Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F. De methode is ook geschikt voor mbo-leerlingen op niveau 2, 3 en 4 die een rekenachterstand hebben opgelopen.De methode bestaat uit twee componenten:- Startrekenen Vooraf Leerwerkboek;- Startrekenen Vooraf Online.1. In het leerwerkboek Startrekenen Vooraf staat het trainen van de basale rekenvaardigheden centraal. De leerling krijgt de mogelijkheid om veel te oefenen met opdrachten die binnen een hoofdstuk in moeilijkheidsgraad toenemen. Het leerwerkboek is overzichtelijk vormgegeven, de inhoud wordt heel gestructureerd aangeboden en de werkvormen zijn afwisselend. Het leerwerkboek is voorzien van een uitgebreide handleiding waarin naast antwoorden veel didactische tips en lessuggesties worden aangeboden. Het leerwerkboek bestaat uit tien hoofdstukken. In de hoofdstukken wordt onder andere aandacht besteed aan: hoofdrekenen, rekenen op papier, rekenen in de praktijk en rekenraadsels. Bij het leerwerkboek horen hoofdstuktoetsen en een overkoepelende eind- en herkansingseindtoets.2. In Startrekenen Vooraf Online komen alle hoofdstukken uit het leerwerkboek opnieuw aan de orde.Elk hoofdstuk is online op de volgende manier opgebouwd:- oefeningen per paragraaf;- deeltoets per paragraaf;- oefentoets per hoofdstuk;- eindtoets per hoofdstuk;- herkansingstoets per hoofdstuk.Een leerling ontvangt een certificaat voor elk hoofdstuk dat hij met een voldoende heeft afgerond. Deze certificaten kunnen in het rekenportfolio worden opgenomen.Op weg naar 1FStartrekenen Vooraf biedt de leerling de mogelijkheid om op een leuke en uitdagende manier bezig te zijn met het vak rekenen. Het opdoen van succeservaringen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De methode Startrekenen Vooraf biedt de leerling voldoende basis om aansluitend de 1F-route in het leerwerkboek Startrekenen 2F te volgen. Startrekenen 2F behandelt alle domeinen uit het referentiekader volgens de klassieke drieslag: theorie, voorbeelden en opdrachten. De methode Startrekenen Vooraf leent zich zowel voor klassikaal als voor individueel onderwijs.