Startrekenen 3F / Leerwerkboek / druk 2

Startrekenen 3F / Leerwerkboek / druk 2


Auteur:Rob Lagendijk

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Deviant
  • juli 2013
  • Samenvatting

    De methode Startrekenen is gebaseerd op de referentieniveaus 1F, 2F en 3F zoals geformuleerd in het rapport van de Commissie Meijerink.De methode Startrekenen bestaat uit twee onderdelen:1. De leerwerkboeken Startrekenen worden uitgebracht op niveau 2F (mbo-niveau 1 tot en met 3) en 3F (mbo-niveau 4). In verband met de ruime omvang van het lesmateriaal valt Startrekenen 2F uiteen in een A-deel en een B-deel. In de leerwerkboeken worden de volgende domeinen uitgebreid behandeld:• Domein 1: Getallen.• Domein 2: Verhoudingen.• Domein 3: Meten en meetkunde.• Domein 4: Verbanden.De leerwerkboeken zijn opgezet volgens een klassieke drieslag:1. beknopte uitleg van de theorie;2. krachtige voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;3. opdrachten waarin de besproken theorie geoefend wordt.Startrekenen 2F besteedt aandacht aan de referentieniveaus 1F en 2F. Startrekenen 3F begint elk domein met een herhalingshoofdstuk op 2F-niveau. Deelnemers binnen het PRO, AKA, niveau 1 van het mbo en vm2-trajecten kunnen aan de slag in het leerwerkboek Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F. Het leerwerkboek is ook geschikt voor mbo-deelnemers op niveau 2, 3 en 4 die een rekenachterstand hebben opgelopen. Om de theorie in de leerwerkboeken nog beter eigen te maken, is aanvullende training nodig via Startrekenen (Vooraf) Online. Via de methodesite Studiemeter.nl biedt Uitgeverij Deviant te downloaden foliotoetsen per domein op 1F-, 2F- en 3F-niveau.2. Via Studiemeter.nl Startrekenen Online. Het tweede onderdeel van de methode is het online oefen- en toetsprogramma rekenen. Startrekenen Online is opgezet volgens het didactisch concept van ViaStarttaal.Startrekenen Online is net als het leerwerkboek opgebouwd uit de vier domeinen die in het rapport van de Commissie Meijerink beschreven worden. Startrekenen Online wordt op de niveaus 1F, 2F en 3F aangeboden. Voor leerlingen die onder 1F-niveau scoren, bieden we het online oefenprogramma Startrekenen Vooraf Online.Elk niveau binnen Startrekenen Online bestaat uit de volgende onderdelen:instaptoets, oefeningen, deeltoetsen, oefeneindtoets, eindtoets en herkansingseindtoets. Startrekenen Online en de leerwerkboeken zijn aanvullende leermiddelen die gezamenlijk gebruikt een hoger leerrendement opleveren.