Startrekenen 2F leerwerkboek / deel Leerwerkboek deel A en B

Startrekenen 2F leerwerkboek / deel Leerwerkboek deel A en B


Auteur:Renke Wynia

 • Nederlands
 • Uitgeverij Deviant
 • augustus 2010
 • Samenvatting

  Startrekenen 2F leerwerkboek, een mbo-brede methode voor rekenvaardigheid en wiskunde.Startrekenen is een methode voor rekenvaardigheid en wiskunde. De methode is gebaseerd op de referentieniveaus 1F, 2F en 3F zoals geformuleerd in het rapport van de Commissie Meijerink.De methode Startrekenen bestaat uit twee onderdelen:1. Het leerwerkboek Startrekenen wordt uitgebracht op niveau 2F (mbo-niveau 1 tot en met 3) en 3F (mbo-niveau 4).In verband met de ruime omvang van het lesmateriaal valt Startrekenen 2F uiteen in een A-deel en een B-deel. In de leerwerkboeken worden de volgende domeinen uitgebreid behandeld:

   class=”default_listitem”

  • Domein 1: Getallen.
  • Domein 2: Verhoudingen.
  • Domein 3: Meten en meetkunde.
  • Domein 4: Verbanden.

  De leerwerkboeken zijn opgezet volgens een klassieke drieslag:

   class=”default_listitem”

  • 1. beknopte uitleg van de theorie;
  • 2. krachtige voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;
  • 3. opdrachten waarin de besproken theorie geoefend wordt.

  De deelnemers maken alle opdrachten in het leerwerkboek en hebben geen schrift nodig. Startrekenen 2F besteedt aandacht aan de referentieniveaus 1F en 2F. Startrekenen 3F begint elk domein met een herhalingshoofdstuk op 2F-niveau. Om de theorie in de leerwerkboeken nog beter eigen te maken, is aanvullende training nodig via Startrekenen Online.Via de methodesite Studiemeter.nl biedt Uitgeverij Deviant te downloaden foliotoetsen per domein op 1F-, 2F- en 3F-niveau.2. Via Studiemeter.nl Startrekenen Online. Het tweede onderdeel van de methode is het online mbo-brede oefen- en toetsprogramma rekenvaardigheid en wiskunde. Startrekenen Online is opgezet volgens het didactisch concept van ViaStarttaal.Startrekenen Online is net als het leerwerkboek opgebouwd uit de vier domeinen die in het rapport van de Commissie Meijerink beschreven worden. Startrekenen Online wordt op de niveaus 1F, 2F en 3F aangeboden.Elk niveau binnen Startrekenen Online bestaat uit de volgende onderdelen: instaptoets, oefeningen, deeltoetsen, oefeneindtoets, eindtoets en herkansingseindtoets. In de toelichting op de antwoorden in Startrekenen Online wordt verwezen naar de corresponderende theorie in de leerwerkboeken. Startrekenen Online en de leerwerkboeken zijn aanvullende leermiddelen die gezamenlijk gebruikt een hoger leerrendement opleveren.