Starters

Starters


Auteur:Kees van Daalen

  • Nederlands
  • 223 pagina’s
  • Deviant
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Starters is een cursus basale taalvaardigheid Engels die bestaat uit een leerwerkboek en een online gedeelte met een oefen-, toets-, en assessmentprogramma Engels op Studiemeter.nl. De cursus brengt de deelnemer van CEF niveau 0 naar A1. Het taalmateriaal wordt aangeboden in verhaalvorm. Deelnemers kunnen zelfstandig het boek en het online programma van Starters doorlopen. Wel verdient het aanbeveling deelnemers ook onder begeleiding en in groepen te laten werken, vooral aan gespreksvaardigheid. Het leerwerkboek is opgebouwd uit zeven praktijkgerichte thema’s:1. Wie je bent;2. Wat je aan het doen bent;3. Waarschuwen en verbieden;4. Bellen, tellen en bestellen;5. Afspraak maken mislukt;6. Afspraak maken gelukt;7. Op reis, ver en dichtbij.Na iedere lesson is een toets opgenomen in het boek over de stof die direct daarvoor behandeld is.Elk thema bestaat uit vijf onderdelen:1. luisteren;2. woorden oefenen;3. lezen;4. oefenen voor spreken/ gesprek voeren;5. schrijven.Het leerwerkboek heeft een groot lettertype, een ruime bladspiegel met veel wit en veel functionele illustraties als didactisch hulpmiddel. Starters heeft een eigentijdse uitstraling en is – ondanks het niveau – niet kinderlijk of kinderachtig en daardoor ook geschikt voor volwassenen.