Stairway to Heaven

Stairway to Heaven


Auteur:Eric Huysmans

  • Nederlands
  • 287 pagina’s
  • Petiet
  • juni 2007
  • Samenvatting

    In zekere zin is het leven een zoektocht naar inzicht, groei en loutering, een soort STAIRWAY TO HEAVEN. Dit geldt op persoonlijk niveau, maar ook voor het collectieve bewustzijn van de hele mensheid. Onze wereld in chaos, op weg naar de vijfde dimensie, vraagt om leiderschap, in de eerste plaats om leiderschap over ons eigen leven. Immers, wat er in de buitenwereld gebeurt, is een afspiegeling van onze binnenwereld. Wij dienen dus eerst de problemen in onze binnenwereld op te lossen.De Kabbala, de overleveringen van de MayaA’s, en de oude bronnen spreken vooral van de A’overgangA’ van onze zichtbare, driedimensionale en dualistische wereld naar een nieuwe wereld met een hoger bewustzijn. Door ons te bevrijden van de ballast van ons verleden en de illusie van afgescheidenheid kan ons individuele bewustzijn en dA?A?rmee het collectieve bewustzijn een belangrijke stap zetten naar een verlicht eenheidsbewustzijn, naar een besef dat alles en iedereen in de schepping met elkaar verbonden is. Eric Huysmans weet in A’Stairway to HeavenA’ op humoristische en boeiende wijze zijn inzichten, hulpmiddelen en technieken te integreren met de ervaringen die zijn ziel in dit en vorige levens heeft opgedaan.