Staatsbelang en krijgsmacht

Staatsbelang en krijgsmacht


Auteur:P.B.R. de Geus

  • Nederlands
  • 244 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • Samenvatting

    Na de Tweede Wereldoorlog moest de Nederlandse krijgsmacht opnieuw worden opgebouwd. Dit gebeurde in een roerige tijd: in Nederlands-Indie werden Nederlandse troepen ingezet tegen de republikeinen, en bovendien brak de periode van de Koude Oorlog aan. De Verenigde Naties werden opgericht, gevolgd door de Westerse Unie en de NAVO.In Staatsbelang en krijgsmacht beschrijft oudminister De Geus de rol van de Nederlandse krijgsmacht in de periode na 1945. Een tijdperk waarin voor Nederland het bewaren van de vrede voorop stond, of, als dat niet zou lukken, het voorkomen dat een conflict zou escaleren tot een kernoorlog.Dit boek gaat over defensie in haar totaliteit, in het kader van de internationale betrekkingen. Maar ook de gang van zaken binnen de drie krijgsmachtonderdelen – marine, landmacht en luchtmacht – komt aan de orde.De Geus was gedurende de gehele Koude Oorlog bij het veiligheidsbeleid betrokken, onder andere als minister van Defensie in het kabinet Van Agt-Wiegel. Hij geeft in dit boek zijn persoonlijke visie op de historische ontwikkelingen, hetgeen de lezer nieuwe interssante gezichtspunten biedt.