Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht


Auteur:Leo Janssen

  • Nederlands
  • 244 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Staats- en bestuursrecht is een inleiding in het staatsrecht en het bestuursrecht.Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo.Het boek bevat basisstof en vediepingsstof in een kleinere letter.Deze verdiepingsstof maakt dat het boek ook geschikt is voor anderen, bijvoorbeeld in het hbo, die een heldere inleiding in het staats- en bestuursrecht zoeken.Dit boek behandelt de stof geintegreerd. Het boek begint bij de verkiezingen en neemt de lezer aan de hand van dit onderwerp mee door de begrippen uit het staatsrecht.Daarna komen de verschillende overheidstaken aan de orde, waarbij de bestuurstaak en daarmee het bestuursrecht zeer ruime aandacht krijgt.Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over het kernonderwerp van het boek: de invloed van de burger op de overheid.Op die manier komt de stof dichtbij de lezer.Het boek is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen.Dit bronnenboek is niet alleen bruikbaar als studieboek maar ook als naslagwerk.Een duidelijke hoofdstukstructuur, met een casus bij wijze van introductie, een inleiding, een duidelijke verdeling van basisstof en verdiepingsstof en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen gidsen de cursist door de leerstof.Met behulp van de vragen en opdrachten aan het slot van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de aangeboden stof op toepassingsniveau beheerst.Er is veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en voorbeelden uit het leven van alledag, zodat de tamelijk abstracte stof van het staats- en bestuursrecht zoveel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek.Dit boek vervangt de boeken Staatsrecht (90-5931-384-4) en Bestuursrecht (90-5931-397-6).