SPSS voor marktonderzoek

SPSS voor marktonderzoek


Auteur:Rien Memelink

  • Nederlands
  • 109 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2011
  • Samenvatting

    SPSS voor marktonderzoek is een uitgave voor praktisch gebruik van SPSS bij kwantitatief marktonderzoek. SPSS voor marktonderzoek biedt je de vaardigheden die je in moderne competentie- of projectonderwijs voor marktonderzoek nodig hebt. Je leert marktonderzoekgegevens in computers te verwerken. SPSS is een instrument voor (aankomende) marktonderzoekers. Het geeft aanwijzingen hoe tabellen, grafieken en toetsuitkomsten gemaakt moeten worden. En hoe deze gegevens in een onderzoeksverslag opgenomen en geinterpreteerd moeten worden.SPSS voor marktonderzoek bestaat uit twee basisdelen. Het eerste deel gaat over beschrijvende statistiek en behandelt o.a. onderwerpen als het invoeren van marktonderzoekgegevens in een bestand, het opmaken van een bestand, de productie van frequentie- en kruistabellen, het berekenen van centrum- en spreidingsmaten, het werken op een selectie van het bestand, nieuwe variabelen aanmaken, het maken van taartpunten en staafdiagrammen en het werken met multipleresponsevragen.Het tweede deel gaat over inductieve statistiek en behandelt vier veelgebruikte statistische testen. Dit boek biedt per hoofdstuk vragen en oefenopgaven.Op de bijbehorende website staat aanvullende studiemateriaal.