Spreken En Zingen

Auteur:A.M. Eldar

  • Nederlands
  • 153 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • oktober 1997
  • Samenvatting

    Spreken en Zingen verscheen in 1886 als eerste Nederlandse leerboek over spreek- en zangtechnieken. De schrijfster A.M. Eldar (pseudoniem voor Anna Fles), studeerde zang.In haar werk hield zij zich vooral bezig met het scholen van stem en uitspraak van zangers. Inmiddels ligt de 45ste druk van het boek voor u.Ten opzichte van de 44ste en 45ste druk is het boek ongewijzigd gebleven. Nieuw in de 44ste druk was dat er verwijzingen en aanvullingen zijn opgenomen omtrent het kaatsend ademgebruik. Tevens wordt daarin verwezen naar onderdelen in het boek die zich richten op registertraining. In hoofdstuk 6 is de standaard Nederlandse uitspraak in een bredere context geplaatst en ook zijn in die druk algemene uitspraakverschillen tussen Nederlandse en Vlaamse klinkers en medeklinkers toegevoegd.Door zijn eenvoudige uitleg is het boek goed te gebruiken door allen die in een spreekberoep of als zangerfunctioneren of willen functioneren. 46e druk