Spraak- en taalproblemen bij kinderen / druk 2

Spraak- en taalproblemen bij kinderen / druk 2


Redactie:Marguerite Welle Donker-Gimbrere

  • Nederlands
  • 354 pagina’s
  • Gorcum b.v., Konink. Van
  • oktober 2000
  • Samenvatting

    Kinderen gaan vanzelf praten, dat lijkt heel gewoon. Bij sommige kinderen gaat het echter niet zo vanzelfsprekend. Deze kinderen en hun ouders staan dan voor een probleem. Dit boek kan ouders en hulpverleners de weg wijzen. Door de unieke combinatie van bijdragen van ouders en deskundigen wordt duidelijk wat de aard is van spraak- en taalproblemen bij kinderen. In het boek worden niet alleen mogelijkheden besproken voor diagnostiek en therapie. De betekenis van een spraak- of taalprobleem voor de ouders en het kind zelf komt ook uitgebreid aan de orde: de betekenis voor de opvoeding, voor de relaties van de gezinsleden onder elkaar en voor het samen spelen en leren. Er is bij de samenstelling van dit boek vooral gedacht aan ouders, maar lezers die zelf beroepsmatig te maken hebben met kinderen met ontwikkelingsproblemen zullen via dit boek ook kennis kunnen verwerven die zij kunnen inzetten binnen het eigen werkveld.De FOSS en de BOSK, ouderverenigingen van ouders van slechthorende kinderen, van kinderen met spraak- en taalproblemen en met motorische problemen hebben het initiatief genomen tot de samenstelling van dit boek. Het boek kan een antwoord vormen op de veelheid van vragen die de FOSS en de BOSK steeds bereiken.2e druk.