Sportspelen

Sportspelen


Auteur:Jeroen Koekoek

  • Nederlands
  • 270 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    SPORTSPELEN is een boek over dominante spelactiviteiten in het onderwijs. Het leren spelen staat hierin centraal. Speelmogelijkheden van de deelnemer zijn het uitgangspunt en de sport dient als inspiratiebron. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de verwachtingen van leerlingen om activiteiten te spelen met specifieke en aantrekkelijke kenmerken van de sport. Er wordt rekening gehouden met leerlingen die relatief gezien weinig ervaring hebben in sporstpelen. Door deze leerlingen passende spelactische en -technische vaardigheden te leren wordt zowel het plezier als het speelniveau vergroot.SPORTSPELEN biedt inzicht en praktische handelingskaders voor iedere beginnende begeleider van spelsporten. Het boek is geschreven voor studenten aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en opleidingsinstituten voor Sport en Bewegen. Vakdocenten in het voortgezet onderwijs en beginnende trainers in de sport krijgen een actueel overzicht van ontwikkelingen in het hedendaagse spelonderwijs. Aan bod komen zeven spelsporten, uitgewerkt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: softbal, voetbal, volleybal, handbal, badminton, korfbal en basketbal.