Sportmarketing

Sportmarketing


Auteur:Jolanda Colijn

  • Nederlands
  • 304 pagina’s
  • Pearson Education
  • juli 2007
  • Samenvatting

    Sportmarketing is een relatief nieuw vakgebied. In de sportwereld worden steeds vaker marketingtechnieken gebruikt om doelstellingen te bereiken en sportorganisaties worden steeds meer marktgericht vormgegeven. Dit boek is geschreven vanuit een strategisch marketingperspectief en bekijkt de sport dan ook vanuit een marktgerichte visie.Vanuit de marketinggedachte en een definitie van sport wordt de essentie van sportmarketing duidelijk gemaakt. Het eerste deel laat zien op welke markten sportmarketing van toepassing is. In het tweede deel ligt de nadruk op strategieontwikkeling. Een opzet voor de verdere uitwerking van een gekozen strategiewordt in deel drie behandeld. In het laatste deel komt sponsoring aan de orde.Uitgangspunt van dit boek vormt de competentie sportmarketeer. Bij elk hoofdstuk wordt aangegeven wat een sportmarketeer op het gebied van het behandelde onderwerp moet kunnen. De theorie wordt afgewisseld met kaders waarin voorbeelden uit de sportpraktijk worden gegeven. Aan de hand van de opdrachten aan het eind van elk hoofdstuk kan de student zelf nieuwe vaardigheden verwerven.Sportmarketing is geschreven voor studenten aan opleidingen die te maken hebben met sport en actieve vrijetijdsbesteding. Verder is het boek geschikt voor iedereen die werkzaam is in de sport en die zich om professionele redenen wil verdiepen in de sportmarketing.Jolanda Colijn en Robert Kok hebben beiden jarenlange ervaring als hogeschooldocent sportmarketing. Daarnaast vervullen ze verschillende functies binnen de sportmarkt zowel aan de profit- als de not-for-profitkant. Hun belangrijkste drijfveer blijft de passie voor sport.