Sportfilosofie

Auteur:J. Tamboer

  • Nederlands
  • 215 pagina’s
  • Damon B.V.
  • april 2000
  • Samenvatting

    De stormachtige ontwikkeling van de sport tot een breed maatschappelijk verschijnsel roept veel vragen en problemen op. Is sport een afspiegeling van de maatschappij, of juist niet? Waarom mag een sporter geen doping gebruiken en een musicus of politicus wA?l? Is kooivechten een sport, en wat moeten we eigenlijk verstaan onder ‘fair play’? Is beroepssport nog ‘spel’ te noemen, en vormt de aanleg van steeds maar nieuwe golfbanen geen aanslag op het milieu?Dit boek gaat over de filosofische uitgangspunten, die bij de beantwoording van deze en diverse andere vragen een rol spelen.Centraal in dit boek staat de gedachte van het ‘dubbelkarakter van sport’: sport wordt zowel gekenmerkt door een zekere ‘eigenheid’ als door haar inbedding in ruimere verbanden. Deze beide kanten van de sportmedaille worden uitvoerig besproken en steeds met elkaar in verband gebracht.Dit gebeurt zowel in de vorm van theoretische uiteenzettingen – zoals over de relatie tussen ‘sport en samenleving’ en ‘sport en ethiek’ -, als in de vorm van een bespreking van specifieke thema’s – zoals ‘sport en gezondheid’, ‘sport en Olympisme’, ‘sport en doping’ en ‘sport en geweld’.Het boek richt zich tot iedereen, die niet uitsluitend in praktische zin in sport geA?nteresseerd is.Inhoud1. Sport en filosofie 91.1. Sportfilosofische vragen 91.1.1. Inleiding 91.1.2. Kenmerken van sportfilosofische vragen 101.2. Sporthandelingen 172. Wat is sport? 242.1. Inleiding 242.2. Het dubbelkarakter van sport 262.3. De ‘eigenheid’ van sport 312.3.1. Sport en spel 312.3.2. Sport en lichamelijke activiteit 412.4. De inbedding van sport in diverse verbanden 522.4.1. Sport als instrument 522.4.2. De sociaal-culturele inbedding van sport 582.5. Alternatieve sportvormen 643. Sport en samenleving 753.1. Inleiding 753.2. De relatie tussen sport en samenleving 783.3. Enkele specifieke thema’s 913.3.1. Sport, media en commercie 913.3.2. Sport en gezondheid 983.3.3. Sport en Olympisme 1073.3.4. Sport en sociale integratie 1173.4. De sportpraktijk als kritisch forum 1274. Sport en ethiek 1314.1. Inleiding 1314.2. Waarden en normen in de sport 1334.2.1. Traditionele sportethiek 1334.2.2. Sportethiek en het dubbelkarakter van sport 1394.3. Enkele specifieke thema’s 140 4.3.1. Sport en fair play 1404.3.2. Sport en gezondheid 1484.3.3. Sport en doping 1584.3.4. Sport en gender 1744.3.5. Sport en milieu 1834.3.6. Sport en geweld 193Literatuur 205