Sporten kan iedereen

Sporten kan iedereen


Auteur:W. Baken

  • Nederlands
  • 180 pagina’s
  • SWP
  • februari 2003
  • Samenvatting

    Nederland telt een groot aantal mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of chronische aandoening. Het blijkt dat de sportparticipatie van deze bevolkingsgroepen sterk achterblijft bij de sportdeelname van validen.Er is brede wetenschappelijke steun voor het gegeven dat verantwoord bewegen positieve effecten heeft op de gezondheid en het welzijn. Dit geldt nog meer voor hen die kampen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking of chronische aandoening.Sportvoorlichting blijkt een van de beste manieren te zijn om de sportparticipatie van de doelgroepen te stimuleren en vergroten. Daarbij spelen medici, paramedici, sportdocenten, maatschappelijk werkers, sociale diensten een belangrijke rol. Zij moeten goed op de hoogte zijn de (aangepaste) sportmogelijkheden en de restcapaciteiten van hun clienten.Sporten kan iedereen heeft tot doel alle informatie te verschaffen die u nodig heeft om mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking of chronische aandoening adequaat te kunnen voorlichten over de mogelijkheden voor sport en beweging en de (aangepaste) sportfaciliteiten die er bestaan. Verder geeft deze uitgave u handvatten voor het doorverwijzen van de potentiele sporter naar instanties die goed thuis zijn in de wereld van het aangepast sporten. Ook beleidsmakers in onderwijs, gezondheidszorg en recreatie zullen baat hebben bij de informatie die Sporten kan iedereen biedt.Deze uitgave pretendeert niet een receptenboek te zijn; er bestaat immers geen standaardadvies dat voor iedere patient van toepassing is. Het is een naslagwerk waaruit u algemene en specifieke achtergrondinformatie kunt halen waarmee u, in combinatie met uw eventuele eigen specifieke kennis, sportvoorlichting kunt geven.