Sporten En Spelen Voor Iedereen

Auteur:W.M.F.M. Oehlen

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • maart 1997
  • Samenvatting

    Dit praktijkspelenboek is bedoeld voor al diegenen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de spel- en sportbegeleiding van een van de omschreven doelgroepen. Dit kan thuis, bij verenigingen, in het regulier of speciaal onderwijs, bij instellingen enz. Vooral sociaal-pedagogische en culturele werkers, alsmede activiteitenbegeleiders zullen in dit boek veel praktische tips, sport- en spelactiviteiten en organisatievoorbeelden vinden. De basiswerker, onderwijsassistent, de recreatiesportleider, de groepsbegeleider, de spelbegeleider in kinderdagverblijven, de AB-er, de verenigingsleider, de leerkracht enz. vindt hier zowel spelletjes als grote evenementen in uitgewerkt.