Spoed neurologie

Spoed neurologie


Auteur:Charles J. Vecht

  • Nederlands
  • 230 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • januari 2012
  • Samenvatting

    Het motto ‘time is brain’ geldt bij diagnostiek en behandeling van vrijwel elke bedreigende aandoening van de hersenen of het ruggenmerg. Patienten in coma, met traumatisch hersenletstel, vasculaire accidenten, insulten, meningitis, intoxicaties of verwardheid komen vaak naar de afdeling Spoedeisende Hulp, al dan niet per ambulance of traumahelikopter. Opname op de afdeling Neurologie gaat dan ook meestal via de Spoedeisende hulp en vandaar vaak rechtstreeks naar de Stroke Unit of Intensive Care. deze spoed verklaart de grote behoefte aan up-to-date diagnostische checklists en behandelschema’s voor acute neurologische problematiek, zowel bij kinderen als bij volwassenen.