Spirituele Crises

Auteur:F. de Waard

  • Nederlands
  • 297 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2007
  • Samenvatting

    De Amerikaanse comedi’nne Lily Tomlin stelde ooit verwonderd vast dat we het ObiddenO noemen als iemand tegen God praat, en OschizofrenieO als God iets terugzegt. In dit boek komen mensen aan het woord over innerlijke ervaringen waarin zij zichzelf en de wereld z— anders beleefden, dat zij dachten gek te worden. Ervaringen van existenti’le leegtes, hoogtes en dieptes, kiltes en stiltes, van pure energie, liefde en angst, eenheid en chaos. Betekenis vonden zij daarvoor niet bij wetenschap of religie; de traditionele maatstaven van normaliteit en moraliteit brachten hen niet verder dan OgekteO en OketterijO. Noodgedwongen leerden zij koersen op een soort innerlijk kompas, en begonnen zij onconventionele hulpbronnen aan te boren. Daarmee kreeg hun ervaring per saldo de diepte en dynamiek van een geestelijke transformatie die zij niet hadden willen missen.Sinds 1995 hebben dergelijke spirituele crises formeel een plek in de psychiatrische diagnostiek, en wel als niet-pathologische episodes. Kennis en inzicht schieten echter wezenlijk tekort, zowel in vakkringen als onder het grote publiek. In dit boek laat de auteur zien hoe de transpersoonlijke psychologie zulke crises laat begrijpen als groeistuipen vanuit het menselijk bewustzijn. Dit ruimere perspectief overstijgt de traditionele, individuele kaders van de menswetenschappen, parallel aan de eerdere verschuiving van de klassieke mechanica naar de quantumfysica. In een tijd die gonst van de vragen naar zingeving, en die zwanger lijkt van een holistisch model van de werkelijkheid, begint dit boek het verschijnsel van de spirituele crisis hierbinnen een plaats te geven.AuteurIr. Fransje de Waard heeft een achtergrond in de toegepaste natuurwetenschappen en beschikt over een Mastersgraad van het Institute of Transpersonal Psychology in Palo Alto, VS.