Spiritueel Genezen Met Energie

Spiritueel Genezen Met Energie


Auteur:J. Angelo

  • Nederlands
  • 147 pagina’s
  • Ankh Hermes
  • augustus 1999
  • Samenvatting

    SPIRITUEEL GENEZEN MET ENERGIESpiritueel genezen is eigenlijk al zo oud als de mensheid. In vele culturen vinden we al duizenden jaren handopleggers, magnetiseurs en vele andere geneesmethoden die werken met (spirituele) energie. Ook in reguliere kringen ontstaat er langzamerhand meer begrip en waardering voor genezers. Genezers worden in sommige ziekenhuizen ingezet als aanvullende behandelaars, om bijvoorbeeld het genezingsproces en herstel bij de patient te bevorderen. Maar spirituele genezing gaat verder dan het puur lichamelijke. Het grijpt terug op oorzaken van ziekte, die vaak van psychische oorsprong zijn, en probeert dan ook niet alleen het lichaam maar ook het denken en de ziel te genezen. Dit praktische boek geeft helder en beknopt weer wat spiritueel genezen is, wat genezen te maken heeft met energieen, welke mogelijkheden spiritueel genezen biedt en hoe je bepaalde dingen ook zelf kunt doen.