Spiritualiteit en gezondheid

Spiritualiteit en gezondheid


Auteur:Myriam Steemers-van Winkoop

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Damon B.V.
  • januari 2014
  • Samenvatting

    Wat is spiritualiteit? Is spiritualiteit belangrijk voor gezondheid? Wat betekent spiritualiteit voor een gezond leven? Is spiritualiteit empirisch te onderzoeken en zo ja, welke conclusies kunnen we daaruit trekken? Is de invloed van spiritualiteit volgens moderne maatstaven te meten en zo ja, hoe?Dit zijn enkele van de vragen die in deze uitgave aan bod komen en die wellicht kunnen bijdragen aan een goede manier van omgaan met spiritualiteit en gezondheid. Dit boek handelt over de betekenis van spiritualiteit voor ziekte en gezondheid. Spiritualiteit is een heel persoonlijk aspect van de mens dat vaak niet de aandacht krijgt die het verdient. Ieder mens is een spiritueel wezen al vult eenieder dat anders in.Het belangrijkste doel van deze publicatie is te laten zien hoe spiritualiteit van invloed is op de individuele lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het gaat de auteur niet zozeer om nieuwe taken aan de zorg toe te voegen maar om aandacht te vragen voor het inzetten van het menselijk spiritueel potentieel bij ziekte, lijden en sterven. Zij is ervan overtuigd dat iedere zieke zijn gezondheid positief kan bein-vloeden door zijn of haar eigen helende kracht aan te wenden in het omgaan met ziekte en genezing.Dit boek is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in de relatie tussen spiritualiteit en gezondheid: voor zorgvragers en zorgverleners, voor hen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de zorg en voor patientenorganisaties.