Spiritualiteit en abstractie in de kunst

Spiritualiteit en abstractie in de kunst


Auteur:Wassily Kandinsky

  • Nederlands
  • 136 pagina’s
  • Christofoor
  • mei 1993
  • Samenvatting

    Wassily Kandinsky is een van de baanbrekende kunstenaars van de twintigste eeuw. Deze Russische schilder, die eerst in Duitsland en later in Frankrijk leefde, heeft meer dan wie ook bij gedragen tot het ontstaan van de ,abstracte schilderkunst. Zijn jaren in Munchen (1910-1914) waren hiervoor beslissend. In deze periode ontstond ook zijn belangrijkste boek: Ober das GeistigeinderKunst Het vormt de neerslag van een intensief zoeken naar nieuwe wegen in de kunst, waarbij Kandinsky aantoont naast schilder ook schrijver en denker te zijn. Het boek – dat binnen een jaar drie drukken beleefde – heeft een grote invloed gehad, zowel op tijdgenoten van Kandinsky als op latere generaties kunstenaars. Het is fascinerend en indringend als waarschijnlijk geen ander geschrift van een kunstenaar uit de twintigste eeuw'(PA. Riedl). Deze uitgave bevat reprodukties van de tien houtsneden die de kunstenaar voor de eerste druk van het boek heeft vervaardigd. Tevens zijn reprodukties opgenomen van werken van andere kunstenaars, waar door Krandinsky wordt verwezen.