Spiegel van de middeleeuwen

Spiegel van de middeleeuwen


Auteur:Jozef Janssens

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Davidsfonds
  • september 2011
  • Samenvatting

    De middeleeuwen worden vandaag de dag nog al te vaak geassocieerd met een duistere, barbaarse, primitieve periode zonder vooruitgang. Niets is minder waar! Middeleeuwse geleerden wisten wel degelijk dat de aarde bolvormig was.Uitvindingen zoals de bril, het spinnenwiel en het mechanische uurwerk zijn middeleeuws.De moderne roman ontstond aan het eind van de twaalfde eeuw, eeuwen voor de uitvinding van de boekdrukkunst.In de middeleeuwen ontstond een heel eigen denken dat aan de oorsprong ligt van ons moderne mens- en wereldbeeld.Spiegel van de middeleeuwen gaat in tegen de vele vooroordelen en schetst een genuanceerder beeld van de middeleeuwse cultuur. Over de emancipatie van de volkstaal, verschuivingen in de spiritualiteit, experimenteerdrang in de literatuur, het ontstaan van de burgermoraal In dit boek wordt voorgoed afgerekend met de middeleeuwen van kuisheidsgordels, griezelige kastelen, een verdrukkende Kerk en kortzichtige geleerden.