Spelen vanuit verbeelding

Spelen vanuit verbeelding


Auteur:Lidwine Janssens

  • Nederlands
  • 228 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • april 2011
  • Samenvatting

    Iedereen kan spelen en fantaseren. De nieuwe uitgave Spelen vanuit verbeelding biedt concrete mogelijkheden om het spelen en het fantaseren te laten samenkomen en zo bekende en onbekende werelden tot leven te roepen in spel, toneel en theater. Het boek is bedoeld voor pabo-studenten en leerkrachten in het basisonderwijs die zich willen verdiepen in de kunst van het spelen en het laten spelen vanuit verbeelding.Heldere leerrouteTijdens hun opleiding maken uw studenten kennis met de mogelijkheden van spel als het vak drama en met spel als onderwijsverrijking. Dit boek biedt hen handreikingen om zich vanuit deze eerste kennismaking zelfstandig als leerkracht te scholen in het vak drama. Het kent een heldere leerroute in drie opleidingsfasen. In de eerste fase, spelorientatie, maakt de student kennis met het fenomeen ‘spel’ in het onderwijs. Diverse spelmogelijkheden passeren de revue, aangevuld met tips voor toepassing in de lespraktijk. In de tweede fase, speltoepassingen, leert hij zijn onderwijs met spel te verrijken en zo kinderen spelenderwijs te laten leren. De derde fase behandelt de rijkdom van het kunstvak drama. De student maakt kennis met de hoofdelementen van het vak en leert welke vakspecifieke kwaliteiten hij als leerkracht drama in huis moet hebben: de docent als inspirator, instructeur, medespeler, regisseur en recensent.