Speelkriebels voor kleuters

Auteur:Veerle Florquin

  • Nederlands
  • 447 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • november 1995
  • Samenvatting

    Speelkriebels voor kleuters is een praktisch bewegingsspelenboek. Het bevat 222 bewegingsspelen voor 2,5 tot 6 jarigen. De spelen werden in de praktijk getoetst en bijgestuurd op basis van de speelreacties van kleuters. Bij elk spel wordt vermeld vanaf welke leeftijd de kleuters het spel aankunnen. Speelkriebels richt zich naar begeleiders van jonge kinderen die een plezierig en ontwikkelingsgericht bewegingsaanbod willen doen. De spelen zijn gegroepeerd vanuit ontwikkelingskansen zoals omgaan met ruimte en tijd, lateraliteit aanvoelen, bewegingsproblemen oplossen enz. Het theoretische deel biedt de nodige inzichten om op een verantwoorde manier het bewegingsplezier en de bewegingsontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen.