Soorten van de habitatrichtlijn

Auteur:J.A.M. Janssen

  • Nederlands
  • 184 pagina’s
  • Knnv
  • september 2008
  • Samenvatting

    Soorten van de Habitatrichtlijn 2e sterk herziene en uitgebreide druk De natuur in Europa Soorten van de Habitatrichtlijn 2e sterk herziene en uitgebreide druk De natuur in Europa staat onder grote druk en verdient zorg en aandacht. De lidstaten van de Europese Unie werken aan de realisatie van een ambitieus netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is het behoud en herstel van de biodiversiteit in dit deel van de wereld. Door middel van twee richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, wordt het voortbestaan van habitattypen en soorten gegarandeerd. De Vogelrichtlijn beoogt de bescherming van vogels en hun leefmilieu. De Habitatrichtlijn richt zich op habitattypen en soorten voor zover het geen vogels betreft. Dit boek geeft een overzicht van de soorten van de Habitatrichtlijn waarvoor Nederland verantwoordelijkheid draagt. Het beschrijft van iedere soort de kenmerken, de ecologie, de verspreiding in Nederland en Europa en aspecten van beheer en bescherming. Deze uitgave is een sterk her – ziene en uitgebreide versie van het in 2004 verschenen Soorten van de Habitatrichtlijn . Eerder verscheen Habitattypen; in het derde deel van Europese natuur in Nederland komen de gebieden van de habitatrichtlijn aan bod. staat onder grote druk en verdient zorg en aandacht. De lidstaten van de Europese Unie werken aan de realisatie van een ambitieus netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is het behoud en herstel van de biodiversiteit in dit deel van de wereld. Door middel van twee richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, wordt het voortbestaan van habitattypen en soorten gegarandeerd. De Vogelrichtlijn beoogt de bescherming van vogels en hun leefmilieu. De Habitatrichtlijn richt zich op habitattypen en soorten voor zover het geen vogels betreft. Dit boek geeft een overzicht van de soorten van de Habitatrichtlijn waarvoor Nederland verantwoordelijkheid draagt. Het beschrijft van iedere soort de kenmerken, de ecologie, de verspreiding in Nederland en Europa en aspecten van beheer en bescherming. Deze uitgave is een sterk her – ziene en uitgebreide versie van het in 2004 verschenen Soorten van de Habitatrichtlijn . Eerder verscheen Habitattypen; in het derde deel van Europese natuur in Nederland komen de gebieden van de habitatrichtlijn aan bod.