Software engineering met UML

Software engineering met UML


Auteur:Lunn

  • Nederlands
  • 482 pagina’s
  • Academic Service
  • april 2011
  • Samenvatting

    Over de Unified Modeling Language (UML) zijn al heel wat boeken verschenen.De meeste boeken beperken zich tot de notatie. Slechts enkele boeken geveneen realistisch beeld van hoe het is om met objectgeorienteerde methoden eeninformatiesysteem te ontwikkelen.In dit boek wordt op grondige wijze de ontwikkeling van software (softwareengineering) besproken, zonder dat een basiskennis op het gebied van UMLnoodzakelijk is. Het combineert de UML-notatie en een volledige methode voorde ontwikkeling van software, van de conceptfase en het beheer van een projecttot en met de analyse en het ontwerpen, testen, inzetten en onderhouden vaneen systeem. De auteur is een ervaren softwareontwikkelaar en docent.De casestudy’s zijn gebaseerd op zijn eigen ervaringen.Bij dit boek is een website ontwikkeld, waarop oplossingen zijn te vinden voor deoefeningen die aan het einde van de hoofdstukken worden aangeboden. Tevensvindt u op de website een met een wachtwoord beschermd docentenbestand metverdere oefeningen en oplossingen, dia’s bij dit boek en ander ondersteunendmateriaal.Software engineering met UML is een onmisbaar onderdeel voor studieprogramma’sdie zich richten op software engineering of ontwikkeling van informatiesystemen.Dit kunnen zowel databases, als multimedia-oplossingen als technische systemen zijn.Het boek is tevens geschikt voor colleges over conversie en voor modules oversysteemontwikkeling of over systeemanalyse of het ontwerpen van systemen.Ken Lunn is hoofddocent Informatiesystemen aan de Universiteit van Huddersfieldin Groot-Brittannie.