Socrates op de markt

Auteur:Jos Kessels

  • Nederlands
  • 251 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 1997
  • Samenvatting

    Hoeveel flexibiliteit mogen we van medewerkers verwachten? Kunnen we als organisatie stelling nemen in politiek-maatschappelijk discussies? Wanneer is schaalvergroting gewenst? Het bespreken van dit soort vragen is vaak geen eenvoudige aangelegenheid. Het gaat immers om complexe, ingrijpende kwesties die gemakkelijk tot principiele meningsverschillen kunnen leiden. Hoe kun je zulke gesprekken aanpakken? Socrates hanteerde technieken die leidden tot grondige analyse van fundamentele vragen, tot een systematische toetsing van principiele stellingnames, tot een diepteonderzoek van onze denkbeelden en van onszelf. De Duitse filosoof Leonard Nelson en zijn leerling Gustav Heckmann hebben in onze eeuw de klassieke socratische methode in ere hersteld, niet alleen theoretisch, maar juist ook praktisch. Socrates op de markt laat aan de hand van een groot aantal realistische gesprekken zien hoe de socratische methode concreet kan worden toegepast op actuele vraagstukken in bedrijven en organisaties.