Sociologie

Auteur:W.C. Ultee

  • Nederlands
  • 679 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    De meeste inleidingen in de sociologie richten zich ofwel op de theoretische tradities van het vakgebied, ofwel op de bevindingen. Sociologie – Vragen, Uitspraken, Bevindingen onderscheidt zich van dergelijke inleidingen door de geintegreerde aanpak: Het boek legt verbanden tussen de hoofdvragen van de sociologie, haar belangrijkste theoretische tradities en haar onderzoeksbevindingen. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld: geweld, ongelijkheid, cohesie en zelfdoding, de industrialisering van Nederland, de openheid van Nederland, evolutionaire trends, links en rechts, etikettering en etiquette, klassenverhoudingen en politieke tegenstellingen. (wr)Uitgangspunt is de gedachte dat voor een vruchtbare beoefening van het vak het onderkennen en stellen van sociologische problemen van groot belang is. Het boek legt de hoofdvragen van de sociologie uiteen in deelvragen, formuleert op basis van klassieke en moderne theorieen, concrete hypothesen en presenteert onderzoeksbevindingen die voor of tegen die theorieen spreken. (wr)Bij de laatste herziening is Sociologie van kaft tot kaft onder de loep genomen. Verouderde informatie en literatuurverwijzingen zijn geactualiseerd. Ook de hoofdstukkenvolgorde is veranderd, mede als gevolg van een aantal nieuwe onderwerpen die worden besproken. De belangrijkste zijn: inheemsen en uitheemsen in Nederland, Oost Europa na de val van het communisme, inkomensongelijkheid in westerse industrielanden en recent Nederlands onderzoek naar culturele hulpbronnen.