Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde

Auteur:Jan Stapel

  • Nederlands
  • 447 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Als verpleegkundige word je dagelijks geconfronteerd met allerlei problemen van mensen. Denk bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten of ernstige psychische problemen. Deze problemen hebben vaak te maken met onze manier van leven en samenleven. Ook heb je als verpleegkundige te maken met allerlei ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Zo heeft de individualisering van de samenleving grote gevolgen voor de relatie tussen verpleegkundige en patient. Om goede zorg te kunnen verlenen moet je als verpleegkundige oog hebben voor deze sociale en maatschappelijke aspecten. Sociologie houdt zich bezig met de analyse van de invloed van allerlei sociale en maatschappelijke factoren op menselijk gedrag. Dat helpt om het gedrag van patienten en je eigen gedrag als verpleegkundige beter te begrijpen.Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde geeft antwoord op vragen als: wat is het verband tussen gezondheid en sociale klasse? Wat zijn de sociale aspecten van preventie? Wat is de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op zorg? Wat is de positie van de verpleegkundige in de machtsverhoudingen in de gezondheidszorg? Wat zijn de voor- en nadelen van marktwerking in de gezondheidszorg?In deze nieuwe druk is aandacht voor recente maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg en het verpleegkundig beroep. Relevant cijfermateriaal is geactualiseerd.Voor wie?Dit boek is geschreven voor studenten aan de hbo-v.