Sociologie

Sociologie


Auteur:M. Elchardus

  • Nederlands
  • 378 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • april 2007
  • Samenvatting

    SOCIOLOGIEEEN INLEIDINGHonderd jaar geleden waren samenlevingen blind voor zichzelf. Zij konden zich niet waarnemen en kenden zichzelf daarom slecht. Wie toen iets over de samenleving zei, deed dat op basis van giswerk en anekdote. In de twintigste eeuw hebben samenlevingen geleerd zich te observeren, wat veel meer inhoudt dan waarnemen. Leren scherp te zien en nauwkeurig te meten volstaat hierbij niet. De observaties moeten ook worden verwerkt en geinterpreteerd. Zij moeten kennis en inzicht opleveren en het maatschappelijke leven verhelderen. De wetenschappelijke discipline die zich daarop toelegt heet sociologie.Deze inspirerende en gedegen inleiding in de sociologie legt de link tussen de sociologische theorie en het dagelijkse leven. Zij wil de student scherper leren zien en zijn horizon verruimen. Zij wil de aandacht vestigen op wat anders ongemerkt voorbijgaat en het analytische vermogen aanscherpen. Dit boek doet dat niet door middel van een saaie opsomming van begrippen, namen en theorieen; de sociologie is veel meer dan dat. De sociologie is een verhaal en een avontuur en zowel een vrolijke als een ontnuchterende wetenschap. Deze inleiding laat de lezer dat avontuur meebeleven.Dit boek is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs en aan de universiteit die een inleidende cursus volgen op het gebied van sociologie en voor iedereen die geinteresseerd is in het vakgebied sociologie.Mark Elchardus is gewoon hoogleraar sociologie en voorzitter van de vakgroep sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert algemene sociologie en cultuursociologie. Zijn onderzoek betreft de cultuursociologie en de sociologie van de tijdsordening, in het bijzonder de hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, houdingen en wijzen van denken en voelen.