Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht

  • Nederlands
  • 720 pagina’s
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    Dit boek geeft een helder en gedegen overzicht van de wet- en regelgeving rond de klassieke ‘sociale risico’s’, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlijden, kinderkosten, ziektekosten en behoeftigheid. Ook aanpalende onderwerpen, waaronder de uitvoeringsorganisatie, de rechtsbescherming, financieringsaspecten en raakvlakken met het terrein van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en het arbeidsrecht komen uitvoerig aan de orde. Verder worden twee hoofdstukken gewijd aan de internationale aspecten van het socialezekerheidsrecht. Daarbij wordt niet alleen de betekenis van het internationale socialezekerheidsrecht voor de nationale rechtsorde belicht, maar wordt ook ingegaan op de Europese coordinatieverordeningen Vo 883/2004 en Vo 987/2009 die zijn ontworpen om de nationale socialezekerheidsregelingen beter op elkaar af te stemmen.Door zijn systematische opzet leent dit boek zich voor zelfstudie en dient het tevens als gids voor zowel juridische studenten in het universitaire- en het hogerberoepsonderwijs als voor juridisch afgestudeerden en andere geinteresseerdenin dit ingewikkelde, maar boeiende rechtsgebied.Prof. mr. S. Klosse, hoogleraar Sociaal Recht, Universiteit Maastricht.