Sociale Vaardigheden / 302 Communicatie En Sociale Vaardigheden

Sociale Vaardigheden / 302 Communicatie En Sociale Vaardigheden


Auteur:H.A.M. Bemelmans

  • Nederlands
  • 212 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • januari 2000
  • Samenvatting

    De uitgave Sociale Voordigheden (302) Communicatie en sociale vaardigheden maakt deel uit van de serie Traject Welzijn, een serie leermiddelen voor de sector Welzijn van het middelbaar beroepsonderwijs. De serie Traject Welzijn bestaat uit een compleet pakket leermiddelen waarmee de eindtermen van de deelkwalificaties van de Kwalificatiestructuur Welzijn 1999 kunnen worden gerealiseerd.