Sociale Psychologie

Sociale Psychologie


Redactie:Roos Vonk

  • Nederlands
  • 679 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2007
  • Samenvatting

    De mens is een sociaal wezen; vrijwel alles in ons dagelijks leven wordt beinvloed door anderen. De sociale psychologie verschaft inzicht in de processen die daarbij een rol spelen. Het gaat hierbij om vragen als:hoe vormen mensen zich een indruk van anderen, wanneer verandert die indruk en welke rol spelen stereotypen en vooroordelen hierbij?hoe en wanneer laten mensen zich overreden door boodschappen zoals reclame en voorlichting?hoe beinvloedt de sociale omgeving het zelfbeeld, hoe handhaven mensen een positief en realistisch zelfbeeld en hoe beinvloedt het zelfbeeld hun gedrag en hun waarneming van de omgeving?welke factoren bepalen of mensen elkaar aardig vinden, op elkaar vallen, een relatie met elkaar beginnen en deze handhaven?hoe beinvloeden mensen elkaar in een groep; wanneer kiezen mensen voor eigenbelang dan wel groepsbelang; wat bepaalt of mensen met elkaar samenwerken of juist in conflict raken en wie de macht krijgt over wie?Dit boek is een inleiding in de sociale psychologie waarin elk hoofdstuk een bepaald proces behandelt, beschreven door een of meer Nederlandse sociaal-psychologen die specifiek op dit deelgebied deskundig zijn. Het boek geeft de huidige stand van zaken in dit boeiende wetenschapsgebied. Vele voorbeelden beschrijven zowel klassieke als recente experimenten. Daarnaast worden wetenschappelijke theorieen en experimenten vertaald naar het dagelijks leven, met voorbeelden van sociaal-psychologische processen en actuele onderwerpen die voor iedereen herkenbaar zijn. Het boek is toegankelijk voor zowel WO- als HBO-studenten.