Sociale psychologie

Sociale psychologie


Auteur:Elliot Aronson

  • Nederlands
  • Pearson Benelux B.V.
  • april 2014
  • Samenvatting

    De sociale psychologie onderzoekt hoe onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden beinvloed door anderen. In een wereld waarin het menselijk gedrag steeds weer blijft verrassen en onderzoeksresultaten totaal anders kunnen uitpakken dan verwacht, biedt dit boek een stevige basis waarop je je kennis van het vakgebied verder kunt verbreden. Door de theorie en onderzoeksresultaten in een herkenbare context te plaatsen en in verband te brengen met de dagelijkse werkelijkheid wordt de stof herkenbaar, begrijpelijk en gemakkelijker te onthouden. De auteurs brengen de sociale psychologie tot leven: elk hoofdstuk begint met een waargebeurde openingscasus, waarin de te behandelen concepten worden geillustreerd. Daarnaast krijgt de student in de diverse tekstkaders intrigerende vragen voorgelegd uit het dagelijkse leven, met als doel sociaalpsychologische concepten kritisch te bezien en toe te passen. In deze editie zijn alle hoofdstukken geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de theorie en het nieuwste onderzoek. Hierbij is er eveneens aandacht voor de recente onderzoeksfraude in het vakgebied. Daarnaast zijn er zes nieuwe openingscasussen toegevoegd om de aansluiting met Nederlandse en Vlaamse student te vergroten en wordt de praktijk duidelijk weergegeven met nieuwe, actuele Nederlandse voorbeelden. Didactisch is er veel aandacht besteed aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van de tekst en openen alle hoofdstukken met kernvragen om een orde aan te brengen in de theorie. Deze kernvragen keren terug in de samenvatting van het hoofdstuk. Ten slotte biedt Pearson XTRA meer verdiepend materiaal en extra oefenmogelijkheden voor studenten.