Sociale denkpatronen

Sociale denkpatronen


Auteur:L. Derks

  • Nederlands
  • 400 pagina’s
  • Kosmos Uitgevers
  • april 2011
  • Samenvatting

    Ons sociale gedrag baseren we op hoe wij onszelf en anderen in ons denken weergeven. Die gedachtenconstructies bepalen vervolgens tot op grote hoogte ons denken en doen. Met de toepassing van dit inzicht kunnen emotionele en sociale problemen van allerlei aard behandeld worden. Het veranderen van onze sociale denkpatronen maakt de weg vrij naar gedragsverandering, en daarmee naar de oplossing van een ongekend breed spectrum aan problemen: moeilijkheden in intieme relaties of gezinsverbanden, conflicten in teams, spanningen tussen groepen en volken, gezagsproblemen en negatieve invloeden van overledenen, geesten en goden. In 54 concreet toepasbare technieken wordt de inhoud van dit boek voor de lezer praktisch hanteerbaar gemaakt. Een belangrijke pijler van de inhoud van dit boek wordt gevormd door de theorie van het neuro-linguistisch programmeren (NLP); ook is de hier ontvouwde visie verankerd in de meest recente ontwikkelingen in de psychologie van de sociale cognitie en de psychotherapie.