Social Work

Auteur:Nora van Riet

  • Nederlands
  • 278 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • maart 2010
  • Samenvatting

    Sinds de introductie van het social casework wordt in de vakliteratuur veel aandacht besteed aan het tot zijn recht komen als persoon. Ook in Social Work komt dit thema ruimschoots aan bod, vanuit een visie op empowerment. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij het tot zijn recht komen als burger. Het is immers meer dan ooit de opdracht van het maatschappelijk werk eraan bij te dragen dat mensen ook als burger tot hun recht komen.Social Work vormt een aanzet om te komen tot een theoretische en praktische onderbouwing van de ontwikkeling van het beroep van maatschappelijk werker in de richting van social worker.In het boek zijn veel oefeningen opgenomen, die tot doel hebben het denken van de lezer over de verschillende thema’s te verdiepen alsook zijn handelingsvaardigheden te vergroten. Bovendien bevat Social Work een cd-rom met teksten over actuele thema’s in de samenleving die horen bij de opdrachten.Naast een nieuwe, heldere vormgeving is deze tweede herziene druk geheel geactualiseerd. Zo bevat de bijgevoegde cd-rom een aantal nieuwe, actuele artikelen en is het essay over de WMO niet meer in het boek opgenomen.Over de auteurNora van Riet was opleider-adviseur bij de afdeling InterAct BV (Methodiekontwikkeling en Deskundigheidsbevordering) en docente aan de Voortgezette Opleiding, beide aan de Hogeschool van Amsterdam. Van haar verscheen eerder bij Van Gorcum Groepswerk in het maatschappelijk werk, Mondig worden met taal, Maatschappelijk werk in de (intramurale) gezondheidszorg en Casemanagement.