Sociaal Competent

Sociaal Competent


Auteur:R. Grit

  • Nederlands
  • 276 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2006
  • Samenvatting

    Studenten moeten zich behalve beroepscompetenties ook een beroepshouding eigen maken gedurende hun studie. Hierbij gaat het om vragen als hoe bereik ik mijn doelen, hoe gedraag ik me in mijn beroep, hoe kom ik over bij anderen, hoe communiceer ik met anderen en hoe kan ik mijn omgeving beinvloeden. Sociaal competent ondersteunt bij het vinden van antwoorden op deze vragen.Het boek bespreekt onder meer het stellen van eigen doelen, het opbouwen van een persoonlijk netwerk, communicatieve vaardigheden, logisch redeneren, samenwerken in een team en het verbeteren van een eerste indruk. Ook ethiek, beroepscodes, zelfanalyse, het omgaan met cultuurverschillen en time- en stressmanagement komen aan bod. Met behulp van de oefeningen en opdrachten kunnen studenten gedurende de hele studie actief werken aan hun professionele, sociale en communicatieve beroepshouding. De website www.sociaalcompetent.wolters.nl biedt hierbij ondersteunende informatie, extra materiaal en software. Van deze website is de Sociaal Competent Toolbox te downloaden. Dit programma kan worden gebruikt bij veel opdrachten. Na het uitvoeren van de opdrachten zal de student over meer zelfkennis beschikken, zelfbewuster en met meer zelfvertrouwen de arbeidsmarkt betreden. De gebruikers vinden op de website de digitale docentenhandleiding.Roel Grit en Nico van der Sijde zijn verbonden aan de Hogeschool Drenthe. Roelie Guit is werkzaam op de Hogeschool Windesheim. Ze schreven eerder het succesvolle boek ‘Competentiemanagement’ dat in korte tijd breed werd ingevoerd in het HBO. Grit is tevens auteur van de bestseller ‘Projectmanagement’ en van de nieuwe titel Competent adviseren.