Boekbeschrijvingen

Sneller Hoger Sterker Beter

Auteur:Jan Lucassen

  • Nederlands
  • 248 pagina’s
  • Arko Sports Media BV
  • september 2007
  • Samenvatting

    Sneller Hoger Sterker Beter – Kwaliteitsmanagement in de sportJo Lucassen, Maarten van Bottenburg Jo Van HoeckeIn de sport voltrekt zich al enkele jaren een geleidelijke cultuuromslag. Het sportbeleid van overheden en sportorganisaties is steeds minder gericht op stimulering van de vraag naar sport en steeds meer op kwaliteitsverbetering van het aanbod. De sport heeft zich in enkele decennia ontwikkeld van een seller”s market naar een buyer”s market, waarin de verwachtingen van de klant “de dienst uitmaken”. Er is in groeiende mate sprake van een “sportmarkt”, waarop verschillende aanbieders naar de gunst van de sportklant dingen. Op die markt wordt de kwaliteit van het dienstenaanbod van doorslaggevend belang. Het is dan ook niet vreemd dat allerlei organisaties op sportgebied de afgelopen jaren initiatieven hebben genomen om de kwaliteit van het sportaanbod systematisch en beleidsmatig te verbeteren.Ook de verwachtingen van andere partijen, zoals overheden, bedrijven en media, ten aanzien van sport veranderen. De overheden verwachten bijvoorbeeld dat sport een bijdrage kan leveren aan het verminderen of oplossen van bredere maatschappelijke problemen. Op dit front wordt eveneens steeds nadrukkelijker kwaliteit verlangd. Met alle ontluikende aandacht voor kwaliteitszorg en -management begeeft de sportwereld zich op een pad dat al door tal van andere sectoren wordt bewandeld.In de sportwereld wordt niet meer alleen het olympische motto Citius Altius Fortius nagestreefd, maar ook een “betere sport”. Wat wordt daaronder verstaan en hoe wordt dat gerealiseerd? Hoe kan de kwaliteit van sport worden omschreven en welke inspanningen doen de betrokkenen om die meetbaar te maken en te verbeteren? Dit boek geeft een analyse van het kwaliteitsbeleid in de sport, zoals dat zich heeft ontwikkeld tot de situatie in 2007. Het plaatst de initiatieven in het perspectief van de aanpak van kwaliteitsbeleid in andere sectoren en beoogt daarmee een orientatiemiddel te zijn voor iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitsbevordering in de sport.

    Exit mobile version