Slim oefenen / rekenen groep 5

Slim oefenen / rekenen groep 5


Auteur:Sietse Kuipers

  • Nederlands
  • Karakter Uitgevers B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    SLIM OEFENEN met leessommen voor groep 5 Nadat in groep 3 en 4 de basis is gelegd voor het ‘echte rekenen’, zet in groep 5 uw kind de eerste stappen op het terrein van de leessommen (ook wel ‘verhaaltjessommen’ of ‘redactiesommen’ genoemd). Onderwijskundige Sietse Kuipers heeft speciaal 500 oefen- en toetsvragen ontworpen op het didactische niveau voor groep 5 in overeenstemming met de tussendoelen voor het basisonderwijs. De opgaven zijn verdeeld in 5 categorieen: opgaven met optellen; opgaven met aftrekken; opgaven met vermenigvuldigen; opgaven met delen; en opgaven met twee bewerkingen.Elke oefenopgave bestaat uit een leestekst, een vraag, vier antwoordalternatieven en inhoudelijke feedback. Er zijn in deze serie SLIM OEFENEN met leessommen titels voor kinderen in groep 5, 6 en 7/8.Uniek: In deze serie worden ook titels aangeboden speciaal voor kinderen met leesproblemen (dyslexie). Ga voor uitgebreidere achtergrondinformatie naar www.karakteruitgevers.nl/begrijpend lezen.