Slim oefenen / met begrijpend lezen voor groep 6 / Versie 1.0

Slim oefenen / met begrijpend lezen voor groep 6 / Versie 1.0


Auteur:Sietse Kuipers

  • Nederlands
  • Karakter Uitgevers B.V.
  • juni 2012
  • Samenvatting

    Na de eerste stappen begrijpend lezen te hebben gezet met SLIM OEFENEN met begrijpend lezen voor groep 5, kan uw leerling/kind verder oefenen met de titel voor groep 6. Onderwijskundige Sietse Kuipers heeft speciaal 520 oefen- en 260 toetsvragen ontworpen op het didactische niveau voor groep 6 in overeenstemming met de tussendoelen voor het basisonderwijs. De opgaven zijn verdeeld in 14 categorieen als Wie zou de schrijver van deze tekst kunnen zijn? Staan er namen in de tekst? Waarover gaat het? De betekenis achterhalen van moeilijke woorden. Elke oefenopgave bestaat uit een leestekst, een vraag, vier antwoordalternatieven en inhoudelijke feedback. Bij elke opgave is een helptekst oproepbaar die uitlegt wat de bedoeling van de opgave is. Er zijn in deze serie titels begrijpend lezen voor kinderen in groep 5, 6 en 7/8. Doelstelling: Ik wil mijn kind/leerling helpen met begrijpend lezen op het niveau groep 6 basisschool. Methode: SLIM OEFENEN met begrijpend lezen voor groep 6 is door de vele gevarieerde vragen en de grondige uitleg per onderwerp de ideale bijles software om begrijpend lezen te oefenen. Uniek: In deze serie worden ook titels aangeboden speciaal voor kinderen met leesproblemen (dyslectie).