Sleutelen aan de schepping

Sleutelen aan de schepping


Auteur:Lee Silver

  • Nederlands
  • 255 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • Samenvatting

    Zonder te verzanden in technische details, weet de auteur ons een boeiend en helder overzicht te bieden van de huidige biomedische technologie en van haar sociale, economische, politieke en ethische implicties. Hij maakt duidelijk dat onze traditionele opvattingen over voortplanting en ouderschap niet meer stroken met de werkelijkheid van een wereld die op het punt staat een nieuw tijdperk te betreden en legt een stevige basis voor onze eigen overpeinzing van volledig nieuwe dilemma’s. Een uitdaging die wij na lezing van dit fascinerende boek moeilijk meer kunnen negeren.