Sleutel Van Hiram

Sleutel Van Hiram


Auteur:C J Knight

  • Nederlands
  • 389 pagina’s
  • Tirion
  • november 1998
  • Samenvatting

    De sleutel van Hiram is het fascinerende relaas van een speurtocht die de gehele christelijke wereld in rep en roer zal brengen. In deze uitgave komen Christopher Knight en Robert Lomas, beiden vrijmetselaars, aan de hand van oude Egyptische documenten, het oude en het nieuwe testament, vroege christelijke en rabbijnse teksten, de Dode-Zeerollen en de rituelen van de vrijmetselaars op het spoor van de onbekende geschiedenis van Jezus en zijn broeder Jakobus, die ernaar streefden het ‘Koninkrijk der Hemelen’ op aarde te stichten. De auteurs komen tot de conclusie dat de moderne christelijke Kerk de voortzetting is van een politieke instelling die weinig van doen heeft met de man die wij als Christus hebben leren kennen.Tevens verhalen de auteurs hoe de vroege christenen, kort voor de Romeinen Jeruzalem in 70 n.Chr. verwoestten, hun kostbaarste documenten onder de tempel van Herodes hebben begraven. Daar lagen zij eeuwenlang voor de mensheid verborgen, tot zij werden herontdekt door de beruchte Orde van de Tempelridders, die de oude leer adopteerde en zich de rituelen eigen maakte. In deze uiterst boeiende uitgave ontcijferen de auteurs ten slotte de aanwijzingen in de rituelen van de vrijmetselaars die voeren naar de exacte bewaarplaats van de rollen van Jezus. De ware leer van Jezus is niet verloren gegaan, maar wacht op herontdekking!