Shit Happens

Shit Happens


Auteur:Mats

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • BBNC Uitgevers
  • april 2011
  • Samenvatting

    Maak je een HOOP geluid? Is het toilet overstroomd? Is er geen toiletrol? Heb je je shirt tussen je gulp geritst? Komt je baas op hetzelfde moment als jij het toilet binnen? Moet je voor de zesde keer op rij naar het toilet? Word je op heterdaad betrapt?SHIT HAPPENS is de survivalgids voor toiletbezoek op het werk, vol nuttige tips om met netelige dilemma’s om te gaan die bij elke werknemer dagelijks de kop kunnen opsteken.Het behandelt de gouden regels bij toiletvisitatie op de werkplek en biedt talrijke uitwegen om je uit genante situaties te manoeuvreren. Elk dilemma wordt begeleidt door een situatieschets, een analyse door een expert, persoonlijke ervaringen en een retehandige oplossing.SHIT HAPPENS: de enige boodschap bij de Grote Boodschap!